Adviseert de goede vriend Vorig | Daarna

ecogolfclubs

STAND VAN ZAKEN ECOCONVENANTEN 18/04/07

I GOLF CLUBS MET ECOLABEL GOLF & MILIEU

A)     5 sterren:  geen

B)      4 sterren: Damme GCC, Brabantse Golf, Royal Ostend Golf Club, Cleydael Golf Club, Royal Antwerp, Flanders Nippon GBC Hasselt

C)       3 sterren:  Overijse GC, Drie Eycken Golf Club

 

II GOLFCLUBS DIE EEN ENGAGEMENT OPGENOMEN HEBBEN

Oudenaarde GCC, Brasschaat Open GCC, Bossenstein GPC, Rinkven GCC, Ternesse GCC, Koninklijke GC van België, Winge GCC

STAND VAN ZAKEN ECOCONVENANTEN: 19/10/06

As from the start of the Golf Federation Flanders (2001) environmental and planning issues were set as a priority. A specific committee for Environment and planning was created within the structure of the Golf Federation Flanders. The committee decided to launch this environmental label ‘eco-golf’ in November 2005. Less than 1 year after the launch of the environmental programme ‘Golf & Environment’ Royal Antwerp is the 7th golf club that receives the eco-label as recognition for their environmental work.  After Damme, Cleydael, Drie Eyken, Overijse, Brabantse Golf en Royal Ostend also Royal Antwerp finished successfully the programme of the Flemish Golf Union (Belgium).

 

Royal Antwerp is the 2nd oldest golf club in continental Europe.  Being build in 1888 it proves that not only young (Brabantse, Damme) and/or small clubs (Overijse, Drie eycken) but also the golf monuments of Flanders (Royal Ostend and Royal Antwerp) can achieve high standards on environmental level.

3, 4 or 5 stars?

3 stars: congratulations, your club is managed with a good environmental level

4 stars: your clubs is managed on a professional environmental level.

5 stars= top level = The clubs is managed on a perfect environmental level.  The club can apply for recoginition on European level (Golf Environment Europe)

Every 2 years a new evaluation will be done.

STAND VAN ZAKEN ECOCONVENANTEN: 04/07/06

De Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu van de ANDX heeft na Damme GCC nu ook de Brabantse Golf, Royal Ostend Golf Club en Cleydael Golf Club het Golf & Milieu-label met 4 sterren toegekend.  Overijse GC en Drie Eycken Golf Club ontvangen het Golf & Milieu label 3 sterren.

Het label met 4 sterren toont aan dat de club op een professionele wijze omgaat met de milieumaterie én dat het milieubeheersplan volledig én in uitvoering is. Het label met 3 sterren toont aan dat het milieubeheerplan volledig is en de club een engagement genomen heeft om milieuvriendelijk te werken.

In 2008 verkrijgen deze clubs een herevaluatie en hopelijk kan dan het eerste 5-sterren label afgeleverd worden.   Om 5 sterren te verkrijgen dienen alle actieplannen in werking te zijn zodat de resultaten op het terrein zichtbaar zijn naar bv. natuurwaarde.

In totaal zijn er nu 6 clubs erkend binnen het Golf&Milieu-programma.  Momenteel werken er nog een 5-tal clubs aan hun milieubeheersplan en hopelijk kunnen deze in het najaar erkenning verkrijgen. 

 

STAND VAN ZAKEN ECOCONVENANTEN: 1/03/06

Op 1 maart 2006 lanceerde de ANDX haar programma Golf & Milieu voor al haar clubs te Rinkven. Marc Verneirt, Secretaris-Generaal van de ANDX maar ook bioloog van opleiding, gaf er een uiteenzetting over de procedure en de criteria om erkenning te verkrijgen.

Vanaf de oprichting van de Vlaamse Vereniging voor Golf werd steeds veel aandacht geschonken aan de milieuproblematiek. Daarom ook dat, uniek in de golf- en sportwereld, een specifieke Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu werd opgericht binnen de ANDX.

De commissie besloot om een milieulabel ‘ecogolf’ voor golfclubs te lanceren. Het programma om het ecogolf-label te behalen kreeg de naam Golf&Milieu mee. Het programma laat de golfclubs toe hun respect voor het milieu te meten en aan te tonen. Het programma kan zowel door bestaande golfterreinen als door geplande terreinen (met hun specifieke eisen en label) gevolgd worden.

Natuurlijk beseft iedereen dat dit een continu werk is op lange termijn en dat niemand perfect is.

Wanneer u het label (3,4 of 5 sterren) ziet weet dan dat de club veel aandacht besteed aan een milieuvriendelijk management en onderhoud.

Nadat de clubs in het najaar van 2005 de documenten reeds ontvangen hebben zijn er reeds verschillende aan de slag gegaan om het label te behalen.  Het is dan ook met trots dat Damme GCC als eerste club het ‘Golf & &milieu’-label in ontvangst nam.  De club verdiende het 4-sterren niveau.


 

Het sorteren:0

Ik zei

seccode