Adviseert de goede vriend Vorig | Daarna

Dossiers Golf & Gezondheid

 • Dossiers

  Arikel:
  - Raadgevingen van de Medische Commissie i.v.m. mogelijke urgenties op het golfterrein
  Het is onbegonnen werk om alle medische noodsituaties te beschrijven die zich kunnen voordoen op een golfterrein.

  Het doel van deze tekst is om enkele herkenbare situaties te weerhouden, maar vooral om kennis te hebben van elementaire noodzakelijke handelingen.

  Gebrek aan persoonlijke verantwoordelijkheidszin is nefast en kan uw partners golfleven in gevaar brengen.

  - Een Golfzak dragen of golfkar gebruiken?
  Er is tot op heden weinig gepubliceerd in de medische literatuur wat ons een definitief antwoord zou kunnen bezorgen op de vraag of het beter is een golfzak op de rug te dragen of een golfzak op een golfkarretje te duwen of te trekken.

  De medische comissie van de V.V.G. zal zich over deze problematiek in de komende maanden(of jaren) buigen en zo mogelijk advies formuleren.

  - Golf en voeding
  Golf is een uitgesproken technische sport, waarbij men zich de vraag kan stellen of er belangrijke vereisten zijn met betrekking tot energielevering, en dus voeding. De intensiteit van de inspanningen is immers laag, zodat men wel eens het verkeerde idee zou kunnen krijgen dat voeding voor golfers niet belangrijk is.


  - Mentale voorbereiding en begeleiding in golf
  Golf vereist van de speler niet alleen een uitstekende techniek maar ook – en vooral – een goede mentale sterkte en mentale controle. Kunnen omgaan met spanning en zenuwen, de concentratie weten te doseren, gemotiveerd blijven, de emoties onder controle houden, of zich niet laten intimideren door de tegenstander zijn maar enkele van de mentale vaardigheden die tot de bagage van een golfspeler zouden moeten behoren.
   
 • Legionellapreventie
  De legionellabacterie in het leidingwater, die de zogenaamde veteranenziekte veroorzaakt is een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid.

  De veteranenziekte of legionellose is een ernstige aandoening waaraan, zonder intensieve behandeling in een ziekenhuis, tot een kwart van de patiënten overlijdt.
  De ziekte komt vrij frequent voor, zowel in ons land als in het buitenland.

  Het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2002 betreffende de primaire preventie van de veteranenziekte in voor het publiek toegangelijke plaatsen verplicht alle clubs waar minstens 10 mensen op eenzelfde dag blootgesteld worden aan systemen waarbij druppelvorming of verneveling (bv. douches) kan ontstaan een legionellabeheersplan op te stellen.

  Het beheersplan bestaat uit een beschrijving van het systeem, een risicoanalyse en controlemaatregelen. Aandachtspunten hierbij zijn de risicopunten voor aërosolvorming en voor de groei van legionellakiemen. Er zijn overgangsmaatregelen voorzien voor bestaande installaties.

  De Vlaamse Gemeenschap heeft hieromtrent een infobrochure uitgegeven die kan worden geraadpleegd op.

  De VSF (Vlaamse Sportfederatie) heeft een initiatief genomen om op zoek te gaan naar een bedrijfspartner voor het opmaken van het verplichte beheersplan.
  Het betreft de firma Aquaserve Belgium die een speciaal aanbod uitwerkte voor de sportfederaties en hun clubs. Dit aanbod is geldig tot eind 2004, houdt specifiek rekening met de noden van de clubs en zorgt ervoor dat de financiële implicaties van de legionellapreventie zo laag mogelijk blijven.

  Dit aanbod kan bekekn worden via de website van de VSF
  op het volgende adres: www.vsf-sportlink.be.

  Gelieve rekening te houden dat de enige bedoeling van de VSF erin bestaat om een service te verlenen aan de sportfederatie en hun clubs.
 • Interessant links
  Reeds meer dan 10 jaar wordt door de Vlaamse Gemeenschap op basis van het decreet inzake medisch verantwoord sporten (1991) een actief en gedepenaliseerd antidopingbeleid gevoerd. Jaarlijks worden er ongeveer 2000 sportbeoefenaars gecontroleerd tijdens ca. 400 sportmanifestaties.
  Dit heeft ondermeer te maken met het feit dat een sporter zijn prestatievermogen tot de uiterste limiet wenst te verleggen. Meer dan vroeger is er, vooral dan in de professionele sport, de druk van buiten uit om deze limiet te verleggen. Om dit te realiseren gaat de sporter vaak beroep doen op al dan niet verboden "artificiële" middelen, waaraan prestatieverhogende eigenschappen worden toegeschreven.
  Wat doet doping met je lijf?
  Cijfers en statistieken
  Wat mag wel en wat mag niet?
  Dopingcontrole: Wat, waar,hoe?
  Positief wat nu?

 •  

  Het sorteren:0

  Ik zei

  seccode