Adviseert de goede vriend Vorig | Daarna

Om te kunnen inschrijven in de topsportschool

Om te kunnen inschrijven in de topsportschool dienen de leerlingen over een topsportstatuut te beschikken dat hen wordt toegekend door een selectiecommissie waarin vertegenwoordigers zetelen van de betrokken sportfederatie (ANDX), het Bloso en het Boic.
Behalve prestatiegebonden selectiecriteria (o.a. hcp, resultaten, selecties) wordt er ook rekening gehouden met de motivatie, ingesteldheid, inzet en ambitie van de sporter.
 

Het sorteren:0

Ik zei

seccode