Adviseert de goede vriend Vorig | Daarna

Wat is topsportschool?

KA2 HASSELT

Historiek

Op 25 maart 1998 werd het topsportconvenant ondertekend tussen de onderwijs- en de sportsector (waaronder Bloso, Boic en Bvlo).

Hierdoor kwam binnen het secundair onderwijs een structuur tot stand waarbij aan leerlingen met talent voor topsport faciliteiten geboden worden om hun sport op hoog niveau te beoefenen en te trainen en toch hun diploma secundair onderwijs te behalen.

De KBGF heeft dit convenant eind juni 1999 ondertekend met het Ministerie van Onderwijs en heeft tevens een bijzonder convenant ondertekend met het St. Jan Berchmanscollege van Genk. Deze convenanten werden nu overgenomen door de ANDX.

De ANDX heeft ondertussen en bijzonder convenant afgesloten met het KA2 Hasselt waardoor vanaf het schooljaar 2003 – 2004 de Topsportschool naar Hasselt verhuist.

Aanwezige sportfederaties in het KA2 Hasselt: Atletiek – Handbal – Paardrijden en Taekwando

Doel
Het doel van de ondertekening van het Topsportconvenant was en is nog steeds om talentvolle jongeren de mogelijkheid te geven om een golftopsportcarrière uit te bouwen, gecombineerd met een voltijdse schoolopleiding.

Deze topsportrichting is mogelijk in de 2° of 3° graad van het ASO (Algemeen Secundair Onderwijs) en TSO (Technisch Secundair Onderwijs).

 


 

Het sorteren:0

Ik zei

seccode